Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniuzamówienia - Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów, drukarek i akcesoriów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

 

Krosno: Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów, drukarek i akcesoriów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie. Numer ogłoszenia: 183212 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012

Poprawiony (piątek, 01 czerwca 2012 08:10)

Więcej…

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów, drukarek i akcesoriów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia:
 1. W postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy TA POLAND,  ul. Połczyńskiego 31a,  Warszawa, która w świetle kryterium ceny uzyskała
  100 pkt.
Pozostałe oferty uzyskały następującą liczbę punktów:
Sun Tar, ul. Boya Żieleńskiego 5B, 33-100 Tarnów – 98,84 pkt.
Sklep Komputerowy Ameryka, ul. Piłsudskiego40/3,Rzeszów – 98,75 pkt.
OPTEAM SA ,Tajęcina 113, 36-002 Jasionka – 94,66 pkt.
Infores , ul. Piłsudskiego 14, 38-400 Krosno – 99,20 pkt.
 1. Odrzucone zostały oferty następujących Wykonawców:
  - AllTech SA, Spółdzielcza 33, 09-407 Płock
  Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ.
  Parametry oferowanego sprzętu w pkt. pkt 3.4 i pkt.3.6 ( parametry czytnika) nie spełniają wymagań zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

Pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na „Dostawę komputerów, drukarek i akcesoriów” dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie

Krosno.08.05.2012 r.
Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na „Dostawę komputerów, drukarek i akcesoriów” dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, nr sprawy PBWK.270.2.2012.

Więcej…

 

Zamówienie publiczne

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę komputerów, drukarek i akcesoriów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie  o wartości szacunkowej powyżej 14 tys. Euro Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę  data zamieszczenia w BZP : 27.04.2012r. nr 137868-2012  

Poprawiony (piątek, 27 kwietnia 2012 15:53)

Więcej…

 

Zamówienie publiczne

Ogłoszenie o roztrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na Parking dla samochodów osobowych, chodnik i płytka odbojowa wzdłuż budynku Biblioteki 

Poprawiony (wtorek, 19 października 2010 09:40)

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty