Podkarpackie Procedury

Procedury


Zarządzenie Nr 1/Fin/2007 Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie z dnia 7 września 2007 roku w sprawie procedur kontroli finansowej związanej z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków budżetowych /publicznych/ oraz gospodarowaniem mieniem zgodnie z ustawą o rachunkowości Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 roku z poźn. zmianami.
 
 
Powiaty