Podkarpackie Nabory pracowników Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie

20

  

21

   

22

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Samodzielny Referent 1 etat

 Informujemy , że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu :

L.p.   Imię i nazwisko             Miejsce zamieszkania

1.      5hRz1F                     

2.     Magdalena Adamska        Krosno 

Małgorzata Szybiak 
Dyrektor PBW

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym samodzielnego referenta wybrana została Pani Agnieszka Rodzinka  zamieszkała w Krośnie. W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie  Pani Agnieszka Rodzinka spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.


Dyrektor PBW w Krośnie
Małgorzata Szybiak

Poprawiony (piątek, 13 kwietnia 2018 11:33)

 
Powiaty