Podkarpackie Nabory pracowników Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowego ( ½ etatu )

Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowego ( ½ etatu )


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne księgowy ½ etatu nazwa stanowiska pracy


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
1.                Gabriela Jastrzębska  - Łęki Dukielskie                
 
Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie, wybrana została Pani Gabriela Jastrzębska
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w  Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie , Pani Gabriela Jastrzębska  spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Krosno, 29.10.2014 r. 

                                                 Małgorzata Szybiak
                                                 Dyrektor PBW w Krośnie
 
Powiaty