Podkarpackie Nabory pracowników INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko urzędnicze w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko urzędnicze w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie, wybrana została Pani Iwona Kozielec

W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w  Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie , Pani Iwona Kozielec spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Małgorzata Szybiak
Dyrektor PBW w Krośnie
      
 
Powiaty