Podkarpackie Majątek

Majątek jednostki


Majątek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie na dzień  31.12.2010 r.
 

 
Grupa środków trwałych
Stan wg wartości początkowej
Stan umorzenia na 31.12.2010
Wartość netto na 31.12.2010 r.
Grunty
24 774,76
-
24 774,76
Budynki i lokale
2  495 517,74
144 103,61
2 351 414,13
Urządzenia techniczne i maszyny
724 027,56
455 515,06
268 512,50
Razem
3 244 320,06
599 618,67
2 644 701,39
Wartości niematerialne i prawne
23 312,42
23 312,42
-
Pozostałe środki trwałe
146 762,08
146 762,08
-
Zbiory biblioteczne
1 410 944,34
1 410 944,34
-

 

Poprawiony (środa, 22 września 2010 11:44)

 
Powiaty